Strona archiwalna projektu prezentująca najważniejsze informacje o jego realizacji i osiągniętych rezultatach (2008-2010).

Justyna Stoltmann-Prędka:
tel: 061–6640861

e-mail:
informacjeue@wbp.poznan.pl

WBPiCAK Poznań
Grundtvig Polska
Grundtvig Polska

UWAGA!!!
NIEODPŁATNIE
rozpowszechniamy programy szkoleniowe opracowane w projekcie

więcej>>

PROGRAM GRUNDTVIG W WIELKOPOLSCE

W sierpniu 2008 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu partnerskiego Grundtviga Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy.

Projekt dotyczy współpracy pięciu instytucji (partnerów w projekcie), które zajmują się edukacją osób dorosłych. Podczas trwania projektu powstanie i zostanie przeprowadzonych 6 programów kursów dla dorosłych słuchaczy. Programy przygotowane zostaną na takim poziomie dydaktycznym aby w charakterze trenera mogła wystąpić osoba z przygotowaniem pedagogicznym i ogólną wiedzą humanistyczną i techniczną. Projekt zakłada zaangażowanie słuchaczy. Aktywną rolę odegrają tu sami słuchacze, oni oraz personel instytucji partnerskich wezmą udział w tworzeniu zawartości programów.

1 program dotyczyć będzie zastosowania nowoczesnych technologii ICT w edukacji dorosłych oraz nauki podstawowych kompetencji informatycznych. Pozostałe 5 programów dla dorosłych będzie dotyczyć edukacji w zakresie: komunikacji w językach obcych, poczucia przedsiębiorczości, rozwoju indywidualnego słuchaczy poprzez literaturę i kulturę.

Elementem każdego projektu partnerskiego Grundtviga są spotkania partnerów. W ich trakcie partnerzy pracują wspólnie nad rozwijaniem i udoskonalaniem założeń projektu. Podczas 4 spotkań w poszczególnych krajach nastąpi dyskusja i doskonalenie przygotowywanych tematów szkoleń, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej dla osób dorosłych.

Projekt finansowany jest zgodnie z linią finansową: Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Program GRUNDTVIG, akcja: Projekty partnerskie.
W Polsce program Grundtvig zarządzany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE), Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie.

Język roboczy projektu: język angielski; czas trwania projektu: 01.08.2008 r. - 31.07.2010 r. Partnerzy w projekcie:

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Polska – koordynator projektu
2. Biblioteka Miejska w Umea, Szwecja – partner
3. Biblioteka Regionalna w Telsiai, Litwa – partner
4. Biblioteka Miejska w Amalfi, Włochy – partner
5. Stowarzyszenie Skarabeusz z Livorno, Włochy – partner

Wspólne zdjęcie wszystkich partnerów w projekcie zrobione podczas pierwszego spotkania w Bibliotece Miejskiej w Umeå.


międzynarodowy zespół roboczy

Informacja o spotkaniu i jego wynikach dostępne w zakładce:
Międzynarodowe spotkania partnerów

Wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie otrzymały grant przeznaczony na pokrycie kosztów spotkań partnerskich oraz działania lokalne nieodzownie związane z realizacją projektu.
Poza wojewódzką biblioteką w Poznaniu w województwie wielkopolskim grant w ramach akcji: projekty partnerskie Grundtviga otrzymały: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Śmiałek z Poznania (w roli partnera) oraz Ośrodek Informacji i Edukacji Europejskiej Leszczyńskie Centrum doskonalenia Nauczycieli z Leszna (również jako partner).

Justyna Stoltmann-Prędka

© Copyright WBPiCAK 2008                                                                                  Projekt i realizacja:     Justyna Stoltmann-Prędka    Rafał Prędki